Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Cwricwlwm i Gymru/Curriculum for Wales

 

Mae  addysg yng Nghymru yn newid/Education in Wales is changing

                                                                                                                         

https://www.youtube.com/watch?v=0jEaastz224

 

 

Meysydd Dysgu a Phrofiad  /  Areas of Learning and Experience

Y Pedwar Diben/ The Four Purposes

 

                  Ysgol Y Login Fach

Dyma luniau sydd yn cynrychioli'r pedwar diben. Pob un wedi dylunio gan ddisgyblion yr ysgol.

Here are our images that represent the four purposes. Each image has been designed by pupils from the school.