Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Ffurflenni / Forms

Lawrlwythwch y ffurflen, cwblhewch, danfonwch nol mewn e-bost at yr ysgol. Download the form, complete and return to school via e-mail.

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk