Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Gweithdai / Workshops

 

 

 

Cylchlythyr / Newsletter

 When to Worry about your Worrier Workshop / Gweithdy Pryd i Boeni am eich Pryderwr

Diolch i Catrin McAdams am ddod i gynnal sesiwn i rieni 13/1/23

 

 

Gweithdy Supporting Children with Emotional Regulation Workshop

 

 

Resilience & Self-Esteem / Gwytnwch a Hunanbarch

 

 

Supporting Children with Emotional Regulation / Cefnogi Plant gyda Reoleiddio Emosiynol

Session 1

 

 

Supporting Children with Emotional Regulation / Cefnogi Plant gyda Reoleiddio Emosiynol

Session 2