Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Prydau ysgol am Ddim/Free school meals

 

Peidiwch â cholli allan: prydau ysgol am ddim

https://www.llyw.cymru/hawliwch-help-gyda-chostau-ysgol

Cais am brydau ysgol am ddim

https://www.gov.wales/get-help-school-costs

Don't miss out: free school meals