Home Page

Pwy 'di pwy / Who's Who

Pennaeth/Headteacher

Miss Undeg Evans

 

Dirprwy Bennaeth/Deputy Headteacher

Mrs Rhian Davies

 

Athrawes y Meithrin/ Nursery Teacher

Mrs Sian Morgan-Curran

 

Athrawes Dosbarth Derbyn/ Reception Teacher

Mrs Catrin Jones

 

Athrawes Blwyddyn 1/ Year 1 Teacher

Miss Sian Howells

 

Athrawon Blwyddyn 2/ Year 2 Teachers

Mrs Eiri Evans-Jones

Mrs Rhian Davies

 

Athrawon Blwyddyn 3/ Year 3 Teachers

Mrs Eleri Jones & Mrs Denise Whitty

Athrawes Blwyddyn 4/ Year 4 Teacher

Miss Lisa Parry

 

Athrawes Blwyddyn 5/ Year 5 Teacher

Miss Rachel Davies

 

Athro Blwyddyn 6/ Year 6 Teacher

Mr Aron Jones