Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A
                                                                        Croeso i dudalen Blwyddyn 1
                                                            Athrawes - Miss S Howells
                                                       Cynorthwywraig - Mrs M Vyse
 

 

Thema  2021 -2022

Wrth ein Traed

 

 

    Ymwybyddiaeth ofalgar ym myd natur. #30DaysWild

Ymateb i lyfr’Gyda’n gilydd’ ar ddiwrnod empathi. Mehefin 9fed 2022.

Blwyddyn 1 yn gweithio gyda Stephanie a Merryn o Brifysgol Abertawe yn dysgu am y brithyll yn mudo. Rydym yn edrych ymlaen i weld gwaith plant yn Pomino, pentref ar un o ynysoedd Papa New Guinea.

                               Helpu’r Byd 

.                                                                  # Heddwch100  #HerHinsawdd

                                                        Trosolwg Rhieni

                                                   Diwrnod hyfryd yn ymwelad a Siop Gwalia yn Sain Ffagan.

                                                           Bwyta'n iach

                                                                                                                                                          Ein dosbarth

                                                                                                           Y plant yn mwynhau heriau nadoligaidd.     

Lluniau  bydd o gymorth wrth ynganu llythrennau dwbl. Some pictures that might help with pronouncing the double letters.
Lluniau bydd o gymorth wrth ynganu llythrennau dwbl. Some pictures that might help with pronouncing the double letters.

                                                                                              Blwyddyn 1 yn cofio

Her arlunio Dydd Shwmae Su'mae
Her arlunio Dydd Shwmae Su'mae