Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A
                                                                        Croeso i dudalen Blwyddyn 1
                                                            Athrawes - Miss S Howells
                                                       Cynorthwywraig - Mrs M Vyse
 

 

Thema Tymor yr Hydref  2021

Wrth ein Traed

 

 

Lluniau  bydd o gymorth wrth ynganu llythrennau dwbl. Some pictures that might help with pronouncing the double letters.
Lluniau bydd o gymorth wrth ynganu llythrennau dwbl. Some pictures that might help with pronouncing the double letters.

                                                                                              Blwyddyn 1 yn cofio

Her arlunio Dydd Shwmae Su'mae
Her arlunio Dydd Shwmae Su'mae