Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Blwyddyn 2 Mrs Evans-Jones

  Croeso i flwyddyn 2 

Athrawes - Mrs Eiri Evans-Jones

              Cynorthwywraig  - Miss Julie Lewis (Llun-Iau)

                                           a Mrs Rhian Lynch (Gwener)

 

Thema - Wrth Ein Traed 

 

 

Diolch i Martha am ddod a'u phili-palaod i mewn i'r ysgol ini eu rhyddhau. /

Thank you to Martha for bringing her butterflies into school. We enjoyed seeing them fly away.

Diolch i Gareth o 'Stick2' am ddod i'n addysgu am yr offerynnau taro /

Thank you to Gareth from Stick2 for coming to teach us about the percussion family

Ein ymweliad a Sain Ffagan i ddysgu am hen siopau / Our visit to St Fagan's to learn about shops in the olden days

Gweithgareddau'r Pasg / Easter activities

Plannu a thrawsblannu hadau ffa / Planting & transplanting broad beans 

Dysgu sut mae nhw'n pobi bara yn y siop fara / Learning how they bake bread in the bread shop

Joio cacennau hyfryd i godi arian i Wcrain / Enjoying lovely cakes to raise money for Ukraine.

Diolch i Mrs Killa o Sbectrwm am ein addysgu fod pawb yn wahanol ond yn gyfartal /

Thank you to Mrs Killa from Sbectrum for coming in to teach us that everyone is different but equal

Dathlu Diwrnod y Llyfr / World Book Day

Dathlu Dydd Gwyl Dewi

Wythnos Iechyd Meddwl

Gweithgareddau Diwrnod Diogelwch ar y We / Internet safety Day Activities

Santes Dwynwen Hapus / Happy St Dwynwen's Day

Ymweliad gyda Siop Azeem / A visit to Azeem's shop

Darllen y Dref - Edrych am lythrennau yn yr ardal leol / Finding letters in the local area

       Cinio Nadolig

Dathlu Diwrnod Plant Mewn Angen

Siapiau gymnasteg gwych / Fantastic gymnastics shapes

Sanau Rhyfedd ar gyfer wythnos Gwrthfwlio / Odd Socks for Antibullying week

Mynd am dro o amgylch yr ardal leol

Dathlu dydd y Cofio

Adeiladu rocedi o flociau a chreu rocedi allan o ffrwythau ar gyfer Noson Tan Gwyllt.

Codi Arian i Macmillan