Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Blwyddyn 2 Mrs Evans-Jones

  Croeso i flwyddyn 2 

Athrawes - Mrs Eiri Evans-Jones

              Cynorthwywraig  - Miss Julie Lewis (Llun-Iau)

                                           a Mrs Rhian Lynch (Gwener)

 

Tymor yr Hydref - Wrth Ein Traed

 

 

Dathlu Diwrnod Plant Mewn Angen

Siapiau gymnasteg gwych / Fantastic gymnastics shapes

Sanau Rhyfedd ar gyfer wythnos Gwrthfwlio / Odd Socks for Antibullying week

Mynd am dro o amgylch yr ardal leol

Dathlu dydd y Cofio

Adeiladu rocedi o flociau a chreu rocedi allan o ffrwythau ar gyfer Noson Tan Gwyllt.

Codi Arian i Macmillan