Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Blwyddyn 3 Mrs Morgan - Curran

 

Croeso i Flwyddyn 3 Mrs Morgan-Curran!

Yn ein dosbarth yn helpu mae:

Mrs Lynch a Mrs  Chapman

Thema Tymor yr Hydref: Wrth Ein Traed.

Gwaith adeiladu Hen Dy'r Heddlu ar ol cynllunio ar bapur a mesur bob rhan.  Building work following their plan of the Old Police House on paper and measuring all features.

                                                                                                                    Bore coffi Macmillan.

Perfformio Dawn y Dail T. Llew Jones!

Codi a thacluso'r dail o iard yr ysgol.

Ein taith gerdded o amgylch Waunarlwydd. Our walk around Waunarlwydd.