Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Blwyddyn 3 Mrs Morgan - Curran

 

Croeso i Flwyddyn 3 Mrs Morgan-Curran!

Yn ein dosbarth yn helpu mae:

Mrs Lynch a Mrs  Chapman

Trosolwg

Ein dobarth!

Thema Tymor yr Hydref: Wrth Ein Traed.

 

Gwaith adeiladu Hen Dy'r Heddlu ar ol cynllunio ar bapur a mesur bob rhan.  Building work following their plan of the Old Police House on paper and measuring all features.

                                                                                                                      Bore Coffi Macmillan.

Perfformio Dawn y Dail T. Llew Jones!

Codi a thacluso'r dail o iard yr ysgol.

Ein taith gerdded o amgylch Waunarlwydd. Our walk around Waunarlwydd.