Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Blwyddyn 4 Miss Evans a Mrs Whitty

Croeso i Flwyddyn 4

Athrawon - Miss M Evans a Mrs D Whitty

Cynorthwywyr - Mrs Rh Lynch a Mrs D Chapman

 

Thema Tymor yr Hydref - Wrth Ein Traed

 

 

Ymweliad Mr Phormula 

Ymchwilio yn yr Awyr Agored 

 

Dilyn Cyfarwyddiadau

 

Dathlu Diwrnod Shwmae?

 

Ymwybyddiaeth Ofalgar

(Mindfulness)

 

Celf Dail

Leaf Art

 

Wedi mwynhau helpu tacluso'r dail ar dir yr ysgol!

 

Gweithio fel tîm i adeiladu'r Hen Dŷ  Heddlu allan o glai

 

Diwrnod Gwisgo Coch!

 

Perfformio 'Dawns y Dail' gan T. Llew Jones 

 

Wythnos Tân Gwyllt!

 

Dydd y Cofio

Sanau Rhyfedd am Wythnos Gwrth-Fwlio

 

Diwrnod Plant Mewn Angen!

Nadolig o amgylch y byd!

Noson Stori Nadolig