Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

     Blwyddyn 4 Miss Parry a Mrs Whitty

Croeso i Flwyddyn 4!

Athrawon - Miss L Parry a Mrs D Whitty

Cynorthwywyr - Mrs Rh Lynch a Mrs D Chapman

Trosolwg Rieni

Dyma ein dosbarth ni!

 

Stick 2

Mwynhau Cerddoriaeth

Pasg

 

Trip i'r Mwmbwls 

 

Dysgu'n yr Awyr Agored 

 

Dysgu am yr RNLI Mwmbwls

 

Cefnogi Wrcain 

Diwrnod y Llyfr 2022!

 

Ein taith addysgol i Barc Cwmdonkin

 

Dathlu Dydd Gwyl Dewi

Cerdded i Dy Ddewi

 

Diwrnod Diogelwch ar y We

 

Santes Dwynwen

 

Ymweliad gan PC Hughes

 

Gwers celf gyda Miss JJ - arlunydd lleol!

 

Dathlu 100 mlynedd o'r Urdd!

 

Thema Tymor yr Hydref - Wrth Ein Traed (Waunarlwydd)

Ymweliad Mr Phormula!

Ymchwilio yn yr Awyr Agored 

 

Dilyn Cyfarwyddiadau

 

Dathlu Diwrnod Shwmae?

 

Ymwybyddiaeth Ofalgar

(Mindfulness)

 

Celf Dail

Leaf Art

 

Wedi mwynhau helpu tacluso'r dail ar dir yr ysgol!

 

Gweithio fel tîm i adeiladu'r Hen Dŷ  Heddlu allan o glai

 

Diwrnod Gwisgo Coch!

 

Perfformio 'Dawns y Dail' gan T. Llew Jones 

 

Wythnos Tân Gwyllt!

 

Dydd y Cofio

Sanau Rhyfedd am Wythnos Gwrth-Fwlio

 

Diwrnod Plant Mewn Angen!

COP 26!

Nadolig o amgylch y byd!

Noson Stori Nadolig

Diwrnod Siwmper Nadolig

Nadolig ym Mlwyddyn 4!