Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Blwyddyn 5 Miss Davies

 Croeso i flwyddyn 5

Athrawes - Miss R Davies

Cynorthwyydd - Mrs C McMillan

Wythnos Gwrth-fwlio - Sanau Rhyfedd

Anti Bullying Week - Odd Socks 

Mwynhau ein sesiwn awyr agored

Enjoying our outdoor activities 

Efelychu Gwaith Celf Flanders Field

Imitating Flanders Field Art Work

Thema y tymor - Wrth ein Traed

   Diwrnod Shwmae Su’mae