Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Blwyddyn 5 Miss Davies

 Croeso i flwyddyn 5

Athrawes - Miss R Davies

Cynorthwyydd - Mrs C McMillan

Ein dosbarth

Our class

Trosolwg i Rieni

Awyr Agored

Neges Heddwch ac Ewyllys Da Yr Urdd 2022

Argyfwng Hinsawdd/ Climate Emergency

The Last Firefox - Meeting Lee Newbury

Gweithgareddau Pasg/ Easter Activities

Diwrnod y Llyfr 2022

World Book Day 2022

Dydd Gwyl Dewi

Saint David's Day

Ailgylchu yn yr ysgol

Recycling in the school

Blwyddyn 5 ar drip yn dysgu am hanes Yr Arandora Star

Year 5 on a trip learning about The Arandora Star

Blwyddyn 5 yn mwynhau’r cinio Nadolig 

Wythnos Gwrth-fwlio - Sanau Rhyfedd

Anti Bullying Week - Odd Socks 

Mwynhau ein sesiwn awyr agored

Enjoying our outdoor activities 

Efelychu Gwaith Celf Flanders Field

Imitating Flanders Field Art Work

Thema y tymor - Wrth ein Traed

   Diwrnod Shwmae Su’mae