Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Blwyddyn 5

Croeso i  Flwyddyn 5 Mr Rees.

 

Athro - Mr Rees

 

Cynorthwywraig - Mrs McMillan

 

 

Ein Themau 

Tymor yr Hydref - Wrth Ein Traed

 

 

Diwrnod Cofio 11/11 Remembrance Day 11/11

Gweithgareddau Diwrnod Cofio/Remembrance Day Activities

Arlunio Diwrnod Cofio/Remembrance Day artEnter text...

Gwasanaeth Cofio/Remembrance Service

Awyr Agored

Gwaith ymchwil Aberfan.

Sgiliau pel.