Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Blwyddyn 5

Croeso i  Flwyddyn 5 Mr Rees.

 

Athro - Mr Rees

 

Cynorthwywraig - Mrs McMillan

 

 

Ein Themau 

Tymor yr Hydref - Wrth Ein Traed

 

 

Trosolwg Tymor yr Haf / Overview Summer Term

                                                                                Stick 2

                                                                                                                                                                                         Garddio/Gardening

                                                              Hetiau Pasg/ Easter hats

                                                           Pel Droed yr Urdd/Urdd football

                                                                                                                                                                                         Celf cwyr/Wax art

                                                                       Ymarfer Corff/ PE

                                                                  Gwaith Ffracsiynau/Fractions work

                                                                                                                                                                         Gweithgareddau Cyd-weithio/Team Building

                                                                                                                                                                                                                           Gwersi Hoci/Hockey Lessons

Clywed hanes Waunarlwydd

Creu bwyd iachus

Diwrnod Cofio 11/11 Remembrance Day 11/11

Gweithgareddau Diwrnod Cofio/Remembrance Day Activities

Arlunio Diwrnod Cofio/Remembrance Day art

Gwasanaeth Cofio/Remembrance Service

Awyr Agored

Gwaith ymchwil Aberfan.

Sgiliau pel.