Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Blwyddyn 6 Mr Jones

Croeso i flwyddyn 6

Athro - Mr Jones

Cynorthwywraig - Mrs McMillan

Thema - Wrth Ein Traed 

Dyma Ein Dosbarth

Trosolwg

Lluniau Ymweliad Preswyl Llain

Gweithgareddau Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd

Gwers Cerddoriaeth Stick2

Hetiau Pasg

Gweithdy Criced - Criced Cymru

Ymweliad Bee1 Bees

Gwers Seibrfwlio gyda PC Hughes

Sesiwn Sbectrwm

Sesiwn zoom gyda disgyblion Camerwn

Gwers Pontio Gwyddoniaeth

Dathlu Diwrnod y Llyfr

Dathlu Dydd Gwyl Dewi

Ein ymweliad ag Amgueddfa Abertawe

Gweithgareddau Iechyd Meddwl

Gweithgareddau Diwrnod Diogelwch ar y we

Ymweliad gan artist leol

Gweithgareddau Diwrnod Santes Dwynwen

Cinio Nadolig

Diwrnod Siwmperi Nadolig

Following our instructions to complete the 'Bush-tucker trials'

Disgo Nadolig

Dathlu Diwrnod Plant Mewn Angen

Sanau rhyfedd ar gyfer wythnos Gwrthfwlio

Dathlu dydd y Cofio

Cynllunio map o'r dosbarth

Mwynhau casglu dail

Ymweliad Technocamps

Datrys problemau awyr agored

Cydweithio i adeiladu'r gols newydd

Brecwast yn y swyddfa