Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Blwyddyn 6 Mr Jones

Croeso i flwyddyn 6

Athro - Mr Jones

Cynorthwywraig - Mrs McMillan

 

Tymor yr Hydref - Wrth Ein Traed

Disgo Nadolig

Dathlu Diwrnod Plant Mewn Angen

Sanau rhyfedd ar gyfer wythnos Gwrthfwlio

Dathlu dydd y Cofio

Cynllunio map o'r dosbarth

Mwynhau casglu dail

Ymweliad Technocamps

Datrys problemau awyr agored

Cydweithio i adeiladu'r gols newydd

Brecwast yn y swyddfa