Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Croeso / Welcome

Croeso i wefan Ysgol Gymraeg Y Login Fach.

Mae'r ysgol yn le hapus a gofalgar ac mae'r staff yn gweithio'n ddiwyd er mwyn sicrhau fod pob plentyn yn mwynhau'r profiad o ddysgu.  Ymfalchiwn yn yr addysg eang a chytbwys a ddarparwn a'r berthynas effeithiol sydd rhwng yr ysgol a'r cartref.

 

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am yr ysgol, neu os hoffech ymweld â ni, yna codwch y ffôn i wneud trefniadau.

 

Miss U. Evans

Pennaeth

 

Welcome to Ysgol Gymraeg Y Login Fach's website.

The school is a happy and caring place and the staff work conscientiously to ensure that every child enjoys their time at school.  We pride oursleves on the broad and balanced curriculum we offer and the effective working relationship with parents.

 

Should you wish for any further information about the school or if you would like to visit us then please telephone to make the necessary arrangements.

 

Miss U. Evans

Headteacher