Skip to content ↓

Clybiau ysgol / School Clubs

Rydym yn cynnal ein clybiau o 3:20yh - 4:20yh ar Ddydd Mawrth ac ar Ddydd Iau.

Dyma'r hyn sydd ar gael yr hanner tymor yam (Ionawr a Chwefror):

Dydd Mawrth: Clwb Dawnsio Gwerin - Blwyddyn 3 i 6 - Paratoi am yr Eisteddfod

Dydd Iau: Clwb Celf - Blwyddyn 3 i 6 - Paratoi am yr Eisteddfod                                                                                   Clwb yr Urdd (Blwyddyn 1, 2 a 3 - Cofrestru ar wefan yr Urdd)

Mae Cor yr Ysgol yn cwrdd bob Dydd Mercher am 12 o'r gloch.

 

We hold after school clubs on a Tuesday and a Thursday from 3:20pm - 4:20pm

Here are the options for this half term (January and February):

Tuesday: Folk Dancing  Year 3 to Year 6 - Eisteddfod preparation

Thursday: Art Club - Year 3 to Year 6  - Eisteddfod Preparation                                                                                          Urdd Club (Year 1,2 & 3 - registration via Urdd website) 

The School Choir meets every Wednesday at 12.00pm.

Clwb Dawnsio Gwerin / Folk Dancing Club

 

          
Clwb Lego Club