Skip to content ↓

Cyngor ysgol / School Council

Mae ein Cyngor Ysgol yn cynrychioli safbwynt pob plentyn yn yr ysgol. Mae'n rhoi'r cyfle i glywed llais y plant ac iddynt deimlo yn rhan o gymuned yr ysgol.

Our School Council represents the views of all our pupils. It gives children the opportunity to make their voices heard and feel part of the whole school community.