Skip to content ↓

Llywodraethwyr / Governors

Aelodau'r Corff Llywodraethu / Members of the Governing Body

Mrs Susan Evans 

Cadeirydd (Cyfethol) / Chairperson (Co-opted)

Mrs Rachel Smith

Is-gadeirydd (Cyfethol) / Vice Chairperson (Co-opted)

Rhiant-Lywodraethwr / Parent-Governor

Mrs Rhian O'Brien

Clerc/Clerk 

Cyngh./Cllr. Wendy Lewis 

Awdurdod Addysg Lleol / Local Education Authority

Dr Robert Hobbs

Awdurdod Addysg Lleol / Local Education Authority

Mr Paul Watkins

Awdurdod Addysg Lleol / Local Education Authority

Mr Christopher Davies

Rhiant-Lywodraethwr / Parent-Governor

Mr Derek Rees

Cymuned / Community

Mrs Rachel Vallance

Cymuned / Community

Mrs Sian Richards

Rhiant-Lywodraethwr / Parent-Governor

Dr Kapilan Radhakrishnan

Rhiant-Lywodraethwr / Parent-Governor

Mrs Katrin Parkhouse

Pennaeth/Headteacher

Mrs Rhian Davies

Dirprwy bennaeth/Deputy headteacher

Mrs Mandy Vyse 

Staff nad ydynt yn dysgu / Non-teaching staff