Skip to content ↓

Prydau ysgol am Ddim / Free school meals

A hyn o bryd mae pob plentyn o'r dosbarth Derbyn i Flwyddyn 4 yn deilwng i ginio ysgol am ddim.  Mae hyn yn digwydd heb i chi orfod cofrestru amdani.  Ond gwiriwch y doleni isod i wirio os ydy'ch amgylchiadau personal o ran cyllid a chyflog, yn eich caniatau i dderbyn cymorth tuag at gostau ysgol ychwanegol.

Every child from the Reception class to Year 4 is currently entitled to a free meal at lunch time, this happens without you having to register or apply for it.  However, remember to check if you are entitled to assistance for additional school costs, based on your salary and finances, by using the links below.  

Peidiwch â cholli allan: prydau ysgol am ddim

https://www.llyw.cymru/hawliwch-help-gyda-chostau-ysgol

Cais am brydau ysgol am ddim

https://www.gov.wales/get-help-school-costs

Don't miss out: free school meals

https://www.gov.wales/get-help-school-costs

Apply for free school meals

https://www.swansea.gov.uk/applyfreeschoolmeals