Skip to content ↓

Pwy yw pwy? / Who's who?

Tîm Arweiniol / Leadership Team:                                                                   

                                 Mrs Katrin Parkhouse                                         Mrs Rhian Davies

                                Pennaeth / Headteacher                        Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher

Uwch Dîm Arweiniol / Senior Leadership Team:

 

Mrs Katrin Parkhouse  Mrs Rhian Davies  Mrs Eiri Evans-Jones  Mrs Denise Whitty    Mr Aron Jones

 

Y Tîm Addysgu / The Teaching Team:

                                     

          Mrs Eleri Jones            Mrs Catrin Jones            Miss Sian Howells            Mrs Eiri Evans-Jones              Meithrin / Nursery           Derbyn / Reception          Blwyddyn 1 / Year 1             Arweinydd y Cyfnod                                                                                                                                           Dysgu Sylfaen a Bl 2 /                                                                                                                                   Foundation Learning & Yr 2

                                    

  Mrs Sian Morgan Curran     Mrs Rhian Davies              Mr Aron Jones            Miss Angharad Thomas         Blwyddyn 3 / Year 3          Blwyddyn 4 / Year 4      Arweinydd Blwyddyn 3 i 6       Blwyddyn 6 / Year 6                                                                                                   Athro Blwyddyn 5 /                                                                                                                                                Yr 3 to Yr 6 Lead  

                                                                                    

                                 Mrs Denise Whitty                                     Miss Nia Morris                                                                  Cydlynydd ADY / ALN Co-ordinator                  Athrawes CPA / PPA Teacher                                                         Athrawes CPA / PPA Teacher

Gweinyddol / Administrative

                 

                   Mrs Rhian O'Brien                                                                                                                                 Rheolwraig y Swyddfa / Office Manager

Tîm Cynorthwyol / Support Team

                       

                                 Mrs Ann Rees-Sambrook, Miss Julia Evans, Mrs Emma Sanderson, 

                                                          Mrs Mandy Vyse, Miss Natalie Price,

                       Miss Lisa Badcock, Mrs Emma Howells, Mrs Diane Chapman, Mrs Rhian Lynch 

Tîm Cynnal a Chadw / Maintenance Team

                  Mr David Marsh                                                                                                                                               Gofalydd / Caretaker

Staff y Gegin / Kitchen Staff

 

            Miss Sara Coleman             Mrs Sachia Davies

Staff y Glanhau / Cleaning Staff